Ny bok, utgitt februar 2022:
Boktittel......: Jarleriket på Orknøyene
Boktype......:  Sakprosa (152 sider)
Skriftspråk..:  Bokmål

© Martin Furseth

ISBN 978-82-303-5329-5
Innbinding: Limfrest softcover
 

I boka er det lagt frem en ny tolking av historien om hvordan jarleriket på
Orknøyene og Shetland ble etablert, omkring år 867.
Deretter følger en biografisk beskrivelse av alle de norrøne orknøyjarlene,
frem til og med den siste, Jon Haraldsson jarl, som døde i 1231.

(Se innholdsoversikten nedenfor)

For ev. mer informasjon, ta gjerne kontakt pr e-post:

Boka koster kr 300,-
Markedsføring:
Boka er til salgs hos enkelte bokhandlere,
og i nettbokhandel  og Boka har følgende innhold (hovedavsnittene):
Jarleætten
Orknøyingenes saga
Norrøne kilder
Harald Hårfagre
Mørejarlene
Vesterhavstoget
Glymdråpa
Historia Norwegiae
Irske, skotske og engelske kilder
Fransk historieskriving
Orknøyjarlenes rike
Norsk annektering
De første jarlene
Slaget ved Clontarf
Sigurdssønnene
Sønnene etter Torfinn den mektige
Håkon Pålsson
Magnus den hellige
Giftmord og intriger
Mektige kvinner
Fire-jarls styret
   Ragnvald Kale Kolsson
   Harald Maddadsson
   Erlend Haraldsson
   Harald Eiriksson
Maddadsønnene - de siste norrøne jarlene
Helglendyrkelsen
Svein Åsleivsson
Tingordning
Kristning og strid om selvstendighet
Biskopene
Torfinsdråpa
Skotske konger
Referanser og kildelitteratur
___________________________________________

         
  Du er nå på:   Layout og webdesign: Martin Furseth