-

.

Utdannelse

Litterær produksjon

Artiklar i div. lokale publikasjonar om lokalhistorie og eldre norsk historie, m.a.:.

Ørstaminne 1992: Den eldste skriftlege kjelda for bygdenamnet vårt.

Årbok for Sykkylven 1994: Hotell Søndmør - eit 125-års jubileum.

Ørstaminne 1995: Rasjonering og varehandel under krigen.

Ørstaminne 1994: Klubba-Ingebrikt

Turstiar og kulturminne i Hovdebygda 1996: Div. artiklar

Jul på Sunnmøre 1997: Novelle

Mi gamle grend 1997: Sjømann og norskamerikanar Johan Hovde Lund

Mi gamle grend 1998: Kjære uforglemmelige Pige - ei kjærleikssoge.

Mi gamle grend 2000: Om Amerikaferda til Rasmus Digernes

Mi gamle grend 2009:

- Eit ukjend dikt av Ivar Aasen
- Om folket i Pålgarden på Digernes
- Seks unge kvinner frå Digernes

- Gamle Ola Viki

Mi gamle grend 2011:

- Journalist Digernes frå Ørsta

- Anna Stenersdatter Mork (1863-1950)

Mi gamle grend 2012/2013:

- Bautasteinane  på Indre Steinnes

- Steinfyllinga på Digernes

Mi gamle grend 2014 - m.a.:

- Ei kiste og ein bibel

- Det første ungdomshuset i Hovdebygda

Mi gamle grend 2018:

- Rotesteinen i Pålgarden på Digernes

Ørstaminne 2014 og 2015:

- Signy Digernes (biografi)

Ørstaminne 2017:

- Minne frå krigstida 1940-1945

Wikipedia 2015-2017:

- Nokre hundre artiklar, mest nynorsk.

Sjøfart og sjøbruk i Storfjorden
3 artikler (2020)

Ørstaminne 2015/16: Om Signy Digernes )

Bøker:

Jomsvikingslaget (1992) Ei utgreiing og ny teori om det store Jomsvikingslaget.

Jarleætta (2015) Om Ladejarlane og norsk historie for vikingtida.

1030 - Eirik jarl og hans samtid
(2021) Norsk historie for vikingtida.

 

-
Fagområde
-
Arbeidserfaring
-
Større prosjekt
-
Litterær produksjon
-
 
 
 


Til : Nettstad for Martin Furseth