Minneord

   Minnedikt

   Treet
   Virkelighet
   Ond Gjerning

   Jin  i arbeid  I

      ---"---         II

     ---"---         III

      ---"---         IV

 

 

  Virkelighet 

     Dikt av  
     Rigmor D. Furseth

. 

  Jordens virkelighet stjeler nådeløst,

  ditt liv

  mitt liv 
  våre liv. 
  Døden tar ett, 
  sorg, savn og løgn, de andre. 
  Illusjoner om en god virkelighet 
  som var i ditt indre, 
  er ikke jordens. 
  Det lyset som bærer på sannhet og kjærlighet 
  kommer fra den virkelige som skapte deg. 
  Jordens virkelighet spilles av illusjonenes mestere, 
  sannheten er deres fiende. 
  Lysets sannhet finnes kun i bærerene av lysets virkelighet. 
  Deres sjeler er fri i lyset. 
  I dette lyset skal vi engang møtes, 
  det er den virkelige virkelighet.