Minneord

   Minnedikt

   Treet
   Virkelighet
   Ond Gjerning

   Jin  i arbeid  I

      ---"---         II

     ---"---         III

      ---"---         IV

 

       

 

Det rake treet 

Dikt av 
Rigmor D. Furseth

 

  Et rakt, ungt tre som knopper så lint  
  brått fullt med blomster, så vakkert og fint  
  Et uvanlig tre, med uvanlig blomst.  
  Jeg undres, så fort disse blomstene kom  
  Så mange de er.  
  Så vakkert å se.  
  Et spesielt sunt og flott, ungt tre.   
  Med livets rett, det rakt står til skue,  
  det vil ikke av vind og vær la seg kue.   
  Men stormen som kommer, så vond og så vill  
  den viser ingen nåde, den er ikke snill.  
  Det rake treet, brått rives av ved roten.  
  Blomstene, de vakre, ligger igjen ved foten.  
  Så fort, så nådeløst, et liv kan forsvinne !  
  Men aldri vil stormen ta fra oss det kjæreste minne.