Minneord

   Minnedikt

   Treet
   Virkelighet
   Ond Gjerning

   Jin  i arbeid  I

      ---"---         II

     ---"---         III

      ---"---         IV

 

 

Ond gjerning  

Dikt av    
Rigmor D. Furseth

 

*

 

Ond gjerning blir slått sjakkmatt

av dårers syn

gjennom dårers løgner;

sorte løgner gjort hvitere enn snø.

Hvorfor respekt for ditt liv,

eller sannhet,

når du er død ?

Ond gjerning; et gjentagelsens ekko

der rettferdighet knuses i løgnens getto.

Korsfest, korsfest

er ekkoet som gjaller,

igjen ofres livet på dårenes alter.

Barabbas tar den  utstrakte hånden,

 gitt av dødens dårer i ånden.

 

*