Minneord

   Minnedikt

   Treet
   Virkelighet
   Ond Gjerning

   Jin  i arbeid  I

      ---"---         II

     ---"---         III

      ---"---         IV

 

 

Minne

Ungdommens pulserende liv var

i to sunne, friske kropper

da dagens demring samlet sine tropper.

 

Dagen med sine skygger av lys og mørke,

mennesker med kilder av kjærlighet

og de med sjelens tørke.

 

En vanlig dag for den gråe byen

der ingen enset den mørke skyen,

den angrep først da mørket var nære.

 

To familier mistet sine unge og kjære.

Livet ble en smerte for oss,

sorgen og savnet, et dødens kors.

Bare kilder av kjærlighet lindret vår smerte,

for der finnes evig liv i lysets hjerte.

 

31.oktober 1996/2000  

 

 Rigmor D. Furseth