Minneord

   Minnedikt

   Treet
   Virkelighet
   Ond Gjerning

   Jin  i arbeid  I

      ---"---         II

     ---"---         III

      ---"---         IV

 

Jin Runar               5 Oljemaleri

Jin Runar  - 

og ett av  hans mange "rÝr"-bilder   

 

 

 

 
  
Fyrstikker 
To like" - men likevel ....  (str. 1:1)  
 

           "Hver sin herre" kunne kanskje være en  passende tittel på denne vesle tegningen.

.
 

          .