Minneord

   Minnedikt

   Treet
   Virkelighet
   Ond Gjerning

   Jin  i arbeid  I

      ---"---         II

     ---"---         III

      ---"---         IV

 

 3          
  
Jin Runar

 

Jin Runar måla helst i olje og gjerne på store lerret. Dei fleste selde han eller gav bort og dei ville heller ikkje ha presentert seg på nokon god måte i dette mediet. Men i dei to åra på kunstskolen produserte han tegninger, skisser, grafiske arbeid, skulpturar, akvareller, og nokre få av arbeida er tekne med på denne sida. Berre to år fekk han, og nokre få sommar- og haust- månader, til å utvikle sitt talent som bildande kunstnar. 

Pikeansikt
 

Det meste vi sit att med, er skisser og elev- arbeid, men det er lett å sjå at han hadde sans for fargar og komposisjon og hadde evne til å skape liv på eit lerret eller på eit stykke papir. På kunstskolen var han ein aktiv og energisk elev, og han blei etter kvart fagmann - på fargar, reiskap og teknikkar. Han kjende seg tidleg heime i miljøet og gjekk inn for oppgåvene med stor intensitet. I atelieret kunne han somme tider gløyme både tid og stad og måle til langt på natt. 

 
Skisse av eit pikeansikt - utan tittel. 

Akvarell  
 
 

Stilleben med glasbolle og vase

Grafisk arbeid på kobbar, frå byen 
Rethymna på Kreta. Jin kalla det 
"Sprekk i byen" og skreiv bl.a.:
 "... grunnen til at jeg valgte dette
motivet var nok min ubeskrivelige
tiltrekning og fascinasjon av vegger 
og menneskeskapte omgivelser på vei 
tilbake til natuern / hvor naturen overtar...
At dette alltid skjer, det fascinerer meg !"
 

Sprekk i byen
Blått landskap .