Kyrkjegata 33-35

Digerneshuset i Ørsta - Kyrkjegata 33/35
Oppført 1929/1930 av Rasmus Digernes

  Startside

 
Historie

  Forretning: Samleriet

  Forretning: Signy Digernes

...

Flyfoto, omkring 1934 (Foto: Kornberg)

Digerneshuset og Johansenhuset,
fotografert omkring 1950.Kart, utsnitt av Ørsta sentrum

Kartutsnitt av Ørsta sentrum (klikk på kartet for å utvide).


I Kulturminneplanen for Ørsta er det nemnt at Digerneshuset og Dogata har lokal eller regional verdi som kulturminne og høyrer heime i eit trehusmiljø og ein gatestruktur som utgjer ein heilskapleg tettstadstruktur i Ørsta sentrum.
Sjå: Kulturminneplan for Ørsta
(vedteke i Ørsta kommunestyre 14.desember 2017)

...

Diplom
Ørsta kommune deler ut, år om anna, ein Byggeskikkpris, og diplomet som fylgjer med prisen er illustrert med teikningar av avisteiknar og tidlegare ørsting, Roar Hagen. Motiva for teikningane er særmerkte hus i Ørsta, og mellom dei Digerneshuset som vist her.HTML-design: MF/mai2019