Lenke til nettsida for ěrstabunaden:

Etter mai 2018 kan tilfang til ěrstabunaden tingast hos Husfliden i ┼lesund. .