Besøksadresse: Kyrkjegata 33, Ørsta -> sjå kart

Postadresse: Sørestranda 204,  6160 Hovdebygda

E-post adresse: signy.digernes a dirnes.net

Telefon: 700 66 083  eller 47 35 46 77

.

 


Signy Digernes heldt til i det særprega "Digerneshuset" i Kyrkjegata i Ørsta. Vareutvalet i dei siste åra har vore broderiartiklar,  dukar,  stoff,  band og  knappar, heklegarn, vevegarn og strikkegarn, med hovudvekt på Raumagarn.  

I om lag 40 år leverte forretninga påteikning og tilfang til  Ørstabunaden og Ørstaskjorta. Etter mai 2018 blir marknadsføring av Ørstabunaden utført av Husfliden Ålesund.

..

Forretninga er mellom dei eldste verksemdene i Ørsta og vart starta under den første verdskrigen av Signy Johansen, dotter til skomakar og første telegraf- styraren i Ørsta,  Odin Johansen. 

Signy gifte seg seinare med Rasmus Digernes, og ho vart kjend i bygda som forretningskvinne,  kommunalpolitikar og ei dugande billedveverske.

...  

I 104 år har forretninga  vore i samanhengande drift, og vare- utvalget har vore garn, broderi, damehattar, motevarer, presang- artiklar o.a.. Butikken var ei tid drogeriutsal for apoteket i Volda.

. .

Rigmor Digernes Furseth tok over etter mor si i 1973, og etter den tid stod ho for drift av verksemda. I mai 2018 vart forretninga nedlagt og marknadsføring av Ørsta-bunaden vart då teke over av Husfliden i Ålesund.    

 

Åpningstider: 

 

Forretninga er stengt pr mai 2018 og verksemda Signy Digernes vart då nedlagt.

Du kan nå oss på telefon:  47 35 46 77

 

 

 

 

 


Beskrivelse: Beskrivelse:
           C:\Martin\www\SD\sd_netts.gif      Beskrivelse:
           Beskrivelse: C:\Martin\www\knapper\oblogo.gif