Ørstabunaden vart tidlegare produsert og marknadsført av firma Signy Digernes, Ørsta.

 

Etter mai 2018 blir bunaden levert av Husfliden i Ålesund:

Telefon .............................  70 12 16 68

Postadresse ......................   Parkgata 1, 6003 Ålesund

E-post ..............................  alesund@norskflid.no

Sjå nettstad ........................ https://www.norskflid.no/aalesund/

 

 

Nettstaden for Ørstabunaden er tilrettelagt og administrert av

Martin Furseth. Spørsmål om nettstaden kan rettast til:

Postadresse .......................... Sørestranda 204, 6160 Hovdebygda

Telefon ................................  47 35 46 77

E-post adresse ...................... martin@dirnes.net

 

Sjå nettstad ...........................