Til : Nettstad for Ørstabunaden   

Rosene på Ørstabunaden 

Du kan klikke på bilda for å sjå dei større format, med detaljer og fargetilvisning for brodering.

Rose på livet

Rose på ryggen Lomme

Rose på livstykket

Rose på ryggen Rose på lomme

Lita skjørtrose

Stor skjørtrose Rose på beltet

Rose på skjørtet

Rose på skjørtet Rose på belte og lue

NB! Fargane på rosene, slik dei er vist på skjermen, vil kunne

avvike noko frå dei verkelege fargane på broder-garnet !