Til : Nettstad for Ørstabunaden

  

Brosjyre / rettleiing

.

Bunadsnemnda har utarbeidd eit hefte (juni 2005) om kvinnebunaden for  Ørsta.

.

I heftet vil ein finne generell informasjon om bunaden, utfyllande rettleiing både for brodering og montering av bunad og skjorte, og det inneheld mange gode fargeplansjar og illustrasjonar.

.

Heftet må tingast særskilt ved kjøp av ny bunad.

.

Prisen for heftet er sett til kr 175,-  og det er lagt

ut til salg hos Husfliden, Ålesund, og i ymse butikkar i Ørsta. 

 Stell av linskjorte

.

 

..

.

Lenke:

Vask og stell av linskjorter

 

 

 

 

  Orientering om tilfang

 Lenke:

 Orientering om tilfang