Ny bok, utgitt februar 2021:
Boktittel......: 1030
Undertittel..: Eirik jarl og hans samtid
Boktype......:  Sakprosa (196 sider)
Skriftspråk..:  Bokmål

© Martin Furseth

ISBN 978-82-303-4886-4
Innbinding: Limfrest softcover
 
I boka er det lagt frem en ny tolking av norsk historie for tidsrommet fra begynnelsen av 900-tallet og frem til ca 1035, med fokus på den rollen som ladejarlene hadde i den kulturelle, politiske og regionale utviklingen av det norske samfunnet i vikingtiden.
De norrøne ætte- og kongesagaene kan ikke entydig benyttes som dokumentasjon av begivenheter i vikingtiden. De gir oss selvsagt en viktig innføring i de politiske og religiøse forholdene da de ble nedskrevet på 1200-tallet, men har vist seg å være mindre verdifulle når det gjelder konkrete fakta om, og tolkinger av hendinger som skjedde 200 eller 300 år tidligere. Detaljrikdommen i sagaene er selvsagt ikke hentet fra historiske kilder, men må regnes som prosaskriving som gir uttrykk for sagaskriverens subjektive oppfatning av personer og hendinger. For finne den historiske sannheten, må opplysningene oftest etterprøves med informasjon fra andre, uavhengige kilder eller arkeologiske funn. I boka er det lagt stor vekt på engelske, irske og andre utenlandske kilder, samt den norrøne skaldediktningen.

For ev. mer informasjon, ta gjerne kontakt pr e-post:
.  

Boka koster kr 250,-
Markedsføring:
Boka er til salgs hos enkelte bokhandlere,
og i nettbokhandel  og 

Boka kan no kjøpes som e-bok (PDF-format) og koster kr 150,-
Gå til:
ebok.no 


Bokomtale:
Bokmanuset har fått positiv omtale av flere forlag, men ingen ville gå videre med en bokutgivelse. De fleste gav avslag pga for lite markedspotensiale.
Et av våre største forlag gav likevel manuset denne omtalen:
... at du har laget en imponerende prosjektbeskrivelse, at du skriver svært godt og at du utvilsomt har valgt et spennende emne å skrive om.

Et annet forlag svarte dette:
...Vi synes temaet interessant, men mener manus vil kreve mer arbeid enn vi for tiden har kapasitet til.


Boka har følgende innhold:
Innledning
Norge på 900-tallet
Håløygeætten
Håkon Ladejarl den mektige
Håløygjatal
Eirik Håkonsson
Torleiv Spake i Meldal
Frendedrapet
Jarl i Vingulmark
Urotider
Vikinger fra Jumne
Hjørungavåg
Svein Tjugeskjegg blir konge i Danmark
Fred mellom Sverige og Danmark
Olav Kråkebein, vikinghøvdingen
Olav Tryggvason, norsk konge
Ladejarlene i utlegd
Hadde Eirik jarl flere barn?
Den polske forbindelsen
Slaget ved Svolder
Einar Tambarskjelve og Svolder
Norge under ladejarlene
Kong Svein Tjugeskjegg i England
Eirik jarl reiser fra Norge
Kong Knut og erobringen av England
Slaget på Ringmarahei
Svikeren Eadric Streona
Eirik jarl avgår ved døden
Håkon Eiriksson jarl og Olav Digre
Håkon Eiriksson jarl i England
Slaget ved Nesjar
Buen som brast
Svein Håkonsson jarl
Hærtoget til Danmark og Sverige
1028 - Møtet i Nidaros
Håkon Eiriksson jarl, Norges hersker
1030 - Den siste ladejarlen
1030 - Vikingkongen
1030 - Søskenbarnet fra England
Ladejarlenes ættlinger
Etterkommere etter Håkon jarl den mektige
Vikingene herjer i Canterbury
Rikssamling
Til slutt
Konge og jarl
Referanser og bakgrunnsstoff
___________________________________________

         
  Du er nå på:   Layout og webdesign: Martin Furseth