Ulike bilete relatert til Odin Edvart Johansen.

Klassebilete frå «Snikkar- og treskjerarskulen» i Ørsta, vinteren 1903-1904.  
     
Biletet til venstre er teke då han gjekk på treskjerarskulen til Johannes Lofthus i Øystese.


Nedanfor:
Eksempel på utskjeringar og ting som var att etter Odin.
 
     
 


  
 

 
   
  ->Tilbake til første side.