Du er no på:                         

Boka "Jarleætta" ( ISBN 978-82-300-1308-3 ) av Martin Furseth kom ut i august 2015,

og nedanfor  finn du oversikt over innhaldet. Boka handlar om soga til Håleygeætta

og Ladejarlane, og gir eit nytt syn på norsk historie for vikingtida, fram til år 1066.

 

Du kan kjøpe boka på nettbokhandlane, f.eks. her: Kolofon nettbutikk

Boka er på 171 sider og kostar kr 250,-

 

Sjå òg ei samandrag av innhaldet på lenka til: Den stutte soga      

  

Del 1: Tida før år 1030 

Jarlefolket

Rigstula

Konge og jarl

Håløygeætta 

Håkon Ladejarl den Mektige 

Eirik Håkonson 

Urotider

Jomsvikingane 

Hjorungavåg

Lade 

Sven Tjugeskjegg blir konge i Danmark

Olav Kråkebein

Fred mellom Sverige og Danmark 

 Ladejarlane i utlægd 

 Den polske forbindelsen 

 Slaget ved Svolder 

Einar Tambarskjelve og Svolder 

Rikssamling

Noreg under ladejarlane

Kong Sven Tjugeskjegg i England

Eirik jarl reiser frå Noreg

Kong Knut og erobringa av England

Svikaren Eadric Streona

Eirik jarl døyr

Håkon Eirikson jarl i Noreg

Olav Digre

Bogen som brast

Svein Håkonson jarl

Håkon Eirikson jarl i England

Hærtog til Danmark og Sverige (1026)

Møtet i Nidaros 1028

Håkon Eirikson jarl, den siste ladejarlen

Etterkomarar etter Håkon jarl den mektige

 

 

 

 

Del 2: Tida etter år 1030

Olaf Digre blir drepen 

Styringstida til Svein Knutson

Magnus den gode

Harald Hardråde drep Einar og Eindride

Harald Hardråde og Håkon Ivarson

Håkon Ivarson, jarl av Halland

Året 1066

Etterkomarane til Håkon Ivarson

bleikt var hár

 

Del 3: Etterskrift

Den stutte soga 

Kven var dei to Olav’ane?

Samfunn og moral

Kven samla Noreg til eit rike?

Erik of Hlathir, earl of Northumbria

Den norske kongerekkja

Vikingskipa

Leidang

Vikingane herjar i Canterbury

Til slutt

Kart over Nordsjølanda

Kart: City of London

Kjelder og litteraturtilvisingar