Til forrige side Til startside Til neste side
Jomsvikingslaget - side 2 
 
  Sogene gir konkret informasjon om staden  
. 
For å freiste å finne eit svar på spørsmålet om kvar helst slaget stod,  må vi først sjå kva kjeldelitteraturen gir oss av informasjon om geografien på slagstaden.  Først og fremst finn vi i Jomsvikingsogene og Flateyarboka,  skildringar av sjølve vågen og området ikring: 
 
 
Vågen har botn mot aust og utløp mot vest  
 
at austr horfui botninn Hiorungauoge en minnit  j uestr  
 
Ved utløpet stend tre steiner som heiter Hjorungar og som har gjeve namn åt vågen. Den eine er noko større enn dei to hine  
 
þar standa stæinar þrir er Hiorungar hæita ok er æinn nokkuru mestr ok er vid þa stæina uogrinn kendr  
 
Midt i vågen ligg eit skjer, og det er like langt frå skjeret til  vågsbotnen, og til begge sidene  
 
en sker liggr j uoginum midium ok er jafnnlangt alla uega til landz fra skerinu til botz og tueim megin gegnnt  
 
Nord om vågen ligg ei øy    som heiter Primsigd  
 
en ey su liggr firir uoginn nordr er Primsigd hæitir  
 
Harund (Horund) ligg sunnanføre,  og der går Harundarfjorden inn  
 
en Harund liggr firir sunnan fiordinn en þar er Harundarfiordr inn fra  
 
  
Dette er klare og nøkterne skildringar som ikkje gjev særleg grunn til tolking og omskriving !
 
.. 
.. 
 ěrsta-fjorden, mot Lianeset
Frå Steinneset ved Ørsta-fjorden. Er dette den verkelege Hjørungavågen ?..
 

Til neste side