Tilbake

 

 

 

Kulturminneatlas.no:

 

Klyngetun på Digernes

 

Digerneshuset i Ørsta

 

Hustuft frå romartid på Digernes

 

● Bautasteinane på Indre Steinnes

 

Steinringen på Indre Steinnes

 

● Bautasteinane på Garneset

 

● Telefonkatalog frå 1934

 

● Klubbaplassen på Digernes