Kyrkjegata 33-35

Digerneshuset i Ørsta - Kyrkjegata 33/35
Oppført 1929/1930 av Rasmus Digernes

  Startside

 
Historie

  Forretning: Samleriet

  Forretning: Signy Digernes

...

Flyfoto, omkring 1934 (Foto: Kornberg)

Digerneshuset og Johansenhuset,
fotografert omkring 1950.


handelsverksemd i Ørsta i perioden 1914-2018

 

 

Signy Digernes heldt til i det særprega "Digerneshuset" i Kyrkjegata i Ørsta. Verksemda var mellom dei eldste i Ørsta og vart starta under den første verdskrigen av Signy Johansen, dotter til skomakar og første telegraf- styraren i Ørsta,  Odin Johansen.  Signy gifte seg seinare med Rasmus Digernes, og ho vart kjend i bygda som forretningskvinne,  kommunalpolitikar og ei dugande billedveverske. Dotter til Signy og Rasmus,  Rigmor Digernes Furseth , tok over drifta av butikken i 1973.

I 104 år var forretninga i samanhengande drift, og vare-utvalet gjennom tidene har vore garn, broderi, damehattar, motevarer, presang- artiklar o.a.. Butikken var ei tid drogeriutsal for apoteket i Volda. I dei siste åra var vareutvalet broderiartiklar,  dukar,  stoff,  band og  knappar, heklegarn, vevegarn og strikkegarn med hovudvekt på Raumagarn. I over 40 år stod Signy Digernes for marknadsføring og levering av tilfang til Ørstabunaden for kvinner og Ørstaskjorta.

  .

I mai 2018 vart forretninga nedlagt og marknadsføring og levering av Ørsta-bunaden vart då teke over av Husfliden i Ålesund.    

 

.

.
Rigmor
 
Slutt på 104 år gammal  butikkhistorie.
 
Artikkel i Møre-Nytt 10. juni 2018

 (på bildet:
 Rigmor Digernes Furseth)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HTML-design: MF/mai2019