Kyrkjegata 33-35

Digerneshuset i Ørsta - Kyrkjegata 33/35
Oppført 1929/1930 av Rasmus Digernes

  Startside

 
Historie

  Forretning: Samleriet

  Forretning: Signy Digernes



...

Flyfoto, omkring 1934 (Foto: Kornberg)

Digerneshuset og Johansenhuset,
fotografert omkring 1950.





..
Samleriet

Etter at butikken "Signy Digernes", etter 104 år med samahengande drift, vart nedlagt i mai 2018, har Jostein O. Mo og Hilde Flotve Mo i juni 2019 starta ny forretning i det same lokalet.

Dei har gjort seg flid med å ta vare på inventar og innreiing, butikkhyllene er stort sett som før, kjøpmannsdiskane med slitasje av mange års handel er dei same og den gamle, særmerkte butikkdøra ynskjer framleis folk velkomne til handel og ein lugom prat.


Butikken har dei gitt namnet «Samleriet» med undertitlane:
brukt, retro, kultur.


Biletet nedanfor er henta frå ein avisartikkkel om opninga av butikken, sjå:
Møre-Nytt 8. juni 2019
- -


Annonse i Møre-Nytt 13. juni 2019:

Annonse i Møre-Nytt 13.6.2019



HTML-design: MF/mai2019