Sivert Digernes

Fødd i Ørsta 1866

død i Kristiania 1899.

 

Journalist og skribent i Kristiania 1883 - 1900

 

Innleiing........

Oppvekst.......

Ætta.............

Kristiania 1.....

Lofoten ........

Kristiania 2 ....

Liv og lagnad .

Tida..............

Et Udskud......

En Stril..........

Juleøllet ........

Konkurence....

Illustrasjoner..

Bibliografi....

 

 

    5  

Lofoten

 

I eit brev datert 19. februar 1890 til systera Anna, fortalde han at han var på veg til Lofoten. Han hadde reist med jernbane frå Kristiania tirsdags morgon, og etter “langvarig skaking” kom han til Trondheim onsdags morgon kl. 7. Derifrå skulle turen gå vidare med dampskip til Svolvær. Han fortalde at han reiste for Verdens Gang, og skulle skrive om folk og liv i Lofoten.

 

I ein artikkel i Verdens Gang den 4. mars 1890 med overskrifta "Paa Vejen til Lofoten", fortalde han meir om ferda nordover:

 

Kysten av Helgeland, 24. Februar.

   Solskin og klar Himmel igaar og saa mildt, som om det skulde være Sommer – det var igaar. Og i dag! – Sjøen ligger skumhvid, saa lang Synet rækker, Stormen vælter tunge Regnbanker indover frå Havet, Luften ligger graa og disig som selve Dampskibsrøgen, der hvirvles rundt og forsvinder i den som i mørke Natten.

   Skibet vugger sig og krænger voldsomt til Siden, Regnet piskes mod Dækket i drivende Strømme, Taugender og Kjættinger klaprer og slaar, og alt løst løftes, rulles og dunkes, mens det plistrer og hviner i den smækre Rig. Kun de modigste Passagerer vover sig du paa Dæk for et Øjeblik, de fleste ligger nedenunder, titter med sure Miner ud gjennem de smaa runde Vinduer og strækker sig, til de værker i Ryg og Arme.

   Blant Tønder, Kister og Kasser paa Mellemdæk ligger Nordlændingerne, der skal til Lofoten, og sover i sine Skindfælder – eller de svajer frem og tilbage i sine smale Hængekøjer og snorker højere, jo mere det knager og brager i Skibet. Nu og da under de værste Overhalinger stikker en enkelt Hovedet frem og stirrer omkring sig.

   - Da va noko te’ pjuskaat Vær!

   Saa lægger han sig rolig ned igjen, hopper og svajer i sin Køje og lader, som om det slet ikkje rager ham.

   Verst farne er de stakkels Kvindfolk som paa denne Tid af Aaret er nødt at rejse lange Veje paa 3. Plads. Her og der blandt det sammenstuede Gods sidder de og huger sig sammen med Tørklæderne langt fremover Hovedet og stirrer paa de forbigaaende med rædde Øjne. De er ikke saa godt udrustede som sine mandlige Medpassagerer – der foruden mangt andet ogsaa har Kaffekjedel med sig og kan ”lunke paa Gruggen” inde hos Kokken – den Søvn, de faar under Opholdet ombord, er det lidet bevendt med, og det er tydelig at se paa dem, at de lider ondt. Det er en Mangel ved de Bergenske og Trondhjemske Kystdampskibe, at de ikke har indrettet særskilte Rum for 3. Plads Passagerer i Lighed med de, der findes paa det Stavangerske Dampskibsselskabs Skibe – en mangel, der, hvis det lader sig gjøre, snarest burde afhjælpes.

   Det gaar baade sent og smaat med Dampskibene opover Kysten om Vinteren. De mørke Nætter og de lange Afstikkere ind i Fjordene haler Tiden ud, saa man trænger ikke mindre end 4 Døgn nu fra Trondhjem til Bodø. Fra Kristiania kommer man til New-York omtrent ligesaa snart som til Tromsø, og fra Stavanger reiser man vistnok paa ligesaa kort Tid til Kalifornien som til Vadsø.

   - Nej, nu begynder Slingringen at blive for voldsom. Det krisler saa underlig i Halsen – undskyld, jeg maa vist en Tur op paa Dækket.

 

I dei neste dagane og vekene kom det fleire artiklar i Verdens Gang med overskrifta ”Verdens Gangs rejsende Medarbejder”. Det var velskrivne og opplysande artiklar om Lofoten og fisket, og den mest spektakulære stod i avisa den 17. mars 1890. Der skreiv han om ”Sjøslaget i Troldfjorden” den 6. mars, og Sivert var truleg ein av dei første som skreiv om denne hendinga som i ettertid vart vide kjend og rekna for å vere ein merkedag i historia til Lofotfisket.

Ein kan merke seg at Sivert avslutta artikkelen med ei innsiktsfull vurdering av årsakene til konflikta og han peikte på at det var behov for ei betre lovgiving omkring Lofotfisket. Kanskje hadde artikkelen ein viss innverknad då Stortinget faktisk framskunda arbeidet med ei ny Lofotlov som vart vedteke i mars året etter.

 

 

 
 
Redigert av Martin Furseth, mars 2012