Sivert Digernes

 

Fødd i Ørsta 1866

død i Kristiania 1900.

 

Journalist og skribent i Kristiania 1883 - 1900

 

Innleiing........

Oppvekst.......

Ætta.............

Kristiania 1.....

Lofoten ........

Kristiania 2 ....

Liv og lagnad .

Tida..............

Et Udskud......

En Stril..........

Juleøllet ........

Konkurence....

Illustrasjoner..

Bibliografi....

 

10  
Diverse bilete og illustrasjoner (Bileta er utlånt av Ingrid Oda Mork, Oslo)

 

Sivert Digernes. Fotografiet er truleg teke ein gong i 1890-åra, av fotograf P.A.Thorén, Kristiania

Sivert (Sigvard) Digernes.

Fotografiet er truleg teke sumaren 1885,

 då Sivert reiste til Kristiania.  

Fotograf: Lr. Andersen Photographisk Atelier, Aalesund

Anna Hansine Stenersdatter Mork (1863-1950) saman med sonen Mathias Steinar (Tias). Biletet til venstre er truleg teke ein gong i 1893 og fotograf var verbroren Paul Mørk.

I januar 1891 vart ho gift med Mathias Mork frå Nedre Mork i Volda. Han døydde i august det same året og omlag to veker seinare vart sonen, Mathias Steinar, fødd.

 

Dei fleste av breva som vi kjenner til at Sivert skreiv, vart til systera Anna, og han var sterkt knytt til henne gjennom heile livet.

 

Framsida på minneboka som Sivert

hadde frå skuletida på framhaldskulen

i Volda 1882-83

Først side av manuskriptet

 "Konkurence og Kjærlighed".

Novella kom på prent i Møre-Nytt,

i julenummeret for 2011

   

Første side av brevet som Sivert skreiv

til Anna for å fortelje at han var på

veg nordover til Lofoten som utsend

medarbeidar for Verdens Gang.

 

Bilete av  Hans P Brekke. Han vart fødd 31/12 1859 på Brekke i Ørsta, og foreldra hans var gardbrukar Hans Henriksen Brekke og Nille Paulsdatter. Etter konfirmasjonen fekk han undervisning ved ”studentfabrikken” i Kvinnherad, der både Anders Hovden og Bernt Støylen gjekk seinare. I 1877 reiste han til Kristiania og tok eksamen artium og ”andeneksamen” i 1879. Først arbeidde han i redaksjonen for Norsk Haandlexikon, seinare som journalist i Dagbladet og Verdens Gang. Han var óg medarbeidar i nordens første billigbokserie, Bibliothek for de tusen Hjem (1887), der han omsette bøker både frå engelsk og fransk, av fleire kjende forfattarar som Charles Dickens, Émile Zola, Daniel Defoe o.a.  

Han var m.a. ei tid formann i Kristiania Journalistklub, og sumaren 1900 var han på tur til Paris med stipendium frå journalistklubben. 

Han Brekke vart gift i 1886 med Laura Johanne Nagel frå Oslo. Dei hadde ingen born. Han døydde i Oslo i 1911.

  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redigert av Martin Furseth, mars 2012