Amerikaferda

 

Rasmus Digernes

Ørsta 1886-1972

 

   

Innhaldsliste:

 

Innleiining

 

Utferd 1911

 

St John 

 

Dakota 1911

 

Dakota 1912

 

Moose Jaw

 

Montana 1913

 

Montana 1915

 

Heimferd 1917

 

Div. bilete

 

 

 

  

(10)   Bilete og illustrasjonar

 

 

Første sida av dagboka som Rasmus skreiv under heile opphaldet i Amerika og Canada.

 

 

Tre ørstingar hos Zelta Studio, Great Falls, Montana:

 

Andreas Hovden (Korsa-Andreas). Reiste ut i mars 1911 (saman med Rasmus).

Rasmus Digernes. Utvandra mars 1911, kom heim juli/august 1917.

Paul Bakke (Bjørdalsbakke). Utvandra mars 1910 og kom heim juli/august 1917, saman med Rasmus.

 

 

Billetten hadde Rasmus kjøpt hos Harald Moa i Ålesund. Turen frå Ålesund til Nord Dakota kosta kr291,95, og då var inkludert "tilstrækkelig og forsvarlig Kost, samt i fornødent Fald ordentlig Logi".

Reisa var arrangert heilt fram til det endelige reisemålet, det var endåtil ein klausul om at "fornødne Sengklæder, Spiseredskaper osv. erholdes frit".

"Inspection Card" for passasjer Hovden Rasmus, for skipsreisa med "Cymric", avgang Liverpool 28, mars 1911.

 

 

 

Ein ser av teksten på billetten at Rasmus skulle ha reist med "Baltic" til New York, men det vart ombord på "Cymric" han kom til å gjere ferda over havet.

 

Dette passasjerskipet var på 13.096 tonn og høyrde til det britiske reiarlaget White Star Line. Andre kjende White Star-båtar var: "Celtic", "Majestetic", "Olympic"og ikkje minst "Titanic".

 

 

 

Farbror til Rasmus, Johan Rasmussen Hovde Lund (1853 – 1934), på farmen sin i Turtle Mounains, Nord Dakota.
 

Eigedomen hans låg ved eit lite vatn som i den tida var kalla Hovde Lake (Hovdevatnet) og dette namnet er truleg i bruk framleis[3].
Landet på farmen var kupert og skogvokst og høvde lite til kveitedyrking. Han dreiv mest med al av hestar og tok på seg leigekøyring for bøndene i området ikring.

Sjå artikkelen: "Sjømann og norskamerikanar" i ”Folk og kultur i Hovdebygda” (1997)
 

 

 

Jernbanestasjonen i Saint John, Nord Dakota.
 

St.John er en liten by og endestasjon, ca 4 km frå grensa mot Canada, i Rolette County i Nord Dakota. Omkring århundreskiftet hadde byen ca 200 innbyggjrar. Landet omkring vart tilflytta særlig i 1880-åra, og det var mange nordmenn mellom dei som slo seg ned her.


Landskapet er for det meste flatt prærieland, men vest for St.John, omkring Turtle Mountains[2], er landet meir kupert. Her finn ein Turtle Mountain indianer-reservat og meir vekslande natur med store og små innsjøar.

 

 
Fish Lake. I tida omkring 1910 var området rundt Fish Lake mykje nytta til rekreasjon, bading og fiske. Nordmannen P.T.Edstrøm (f.1858) kom til Nord Dakota i 1905, og han dreiv hotell og båtutleige ved nordenden av Fish Lake. Danielson, truleg ein annan nordmann, dreiv ei liknande verksemd med hotell og danse-hall på austsida av sjøen.
 

 

Porto for eit postkort til Amerika: 10 øre !

Breva som familie og vener sende til Rasmus i Amerika er bortkomne, men vi har nokre av postkorta som han fekk. Kortet som er vist her er eit av fleire "jubileumskort" som vart mykje nytta i 1914, og avsendaeren var systera Magnhild. I 1914 hadde ho lærarpost i Valldal på Sunnmøre.

Det kan vere verd å merke seg at kortet var sendt frå Valldal den 4. mars 1914 adressert til St. John, og der omadressert til Great Falls. I St. John vart kortet stempla den 30. mars, og vi kan dermed sjå at postgangen frå Sunnmøre til Nord Dakota tok 17 dagar.

     

 

 

 

Holter Damanlegg og kraftsasjon, der Rasmus arbeidde i åra 1916-17. 

Hus ved Holter Dam. Biletet er truleg teke i 1914.

 

Rasmus sit øverst oppe på husmønet.

 

 

 

Eit arbeidslag som set opp eit hus på prærien, truleg ved Moose Jaw.

Karen heilt til høgre på verandaen, er Rasmus.

 

 

 

 

Frå Volta damanlegg og kraftstasjon ved Great Falls i Montana, der Rasmus arbeidde i åra 1914-1915. Demninga over Missouri-elva er ca 400 m lang og kosta den gongen ca 5 mill. dollar å bygge.

 

 

 
 
 

 

 

[2] Turtle Mountains; dvs "skilpadde-fjella"

[3] Sjå "Mot nye heimland" s. 322/323

  

 
 
  
Redigert av Martin Furseth, mars 2012